KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 100 w Łodzi jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łódź

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność Przedszkola Miejskiego nr 100 regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 styczna 1982 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.)
 4. Statut Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

Na czele przedszkola stoi dyrektor. Stanowisko to powierza mu organ prowadzący zgodnie z Ustawą o systemie oświaty w drodze konkursu. Dyrektor kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje placówkę na zewnątrz. Realizuje też szereg zadań określonych

w ustawach: prawo oświatowe, o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela.

Dyrektor współdziała z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Nauczyciela na stanowisko zastępcy dyrektora powołuje Dyrektor

Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie przedszkola

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi jest Ewa Cholerzyńska

Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki i środy w godzinach 9.00-17.00 w nagłych wypadkach codziennie w godzinach pracy.

W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel - społeczny zastępca dyrektora.

Społecznym zastępcą dyrektora przedszkola jest Małgorzata Polańska.

Komunikacja dyrektora z rodzicami

W Przedszkolu Miejskim nr 100 najważniejsze jest dziecko, równie ważni są jego rodzice.

Jakość pracy przedszkola zależy od dobrych kontaktów na linii dyrektor–rodzice.

W SETCE pozytywne relacje z rodzicami budowane są w oparciu o:

 1. komunikację bezpośrednią, ustną – organizowanie drzwi otwartych, zebrań, spotkań adaptacyjnych,
 2. komunikację e-mailową,
 3. tablicę ogłoszeniową,
 4. stronę internetową przedszkola, 
 5. konto na portalu społecznościowym,
 6. komunikację SMS-ową,
 7. prezentację multimedialną
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole miejskie nr 100 w Łodzi
odpowiada: Ewa Cholerzyńska
data: 27-01-2018
wytworzył: Ewa Cholerzyńska
data: 27-01-2018
data: 27-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 07-11-2010 - Edycja treści
 • 04-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 531