KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. z 2007 r. Nr 157 poz. 1101 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. z 2007 r. Nr 219 poz. 1626),
 5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi, działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) 

Rada rodziców tworzona jest przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola jako ich reprezentant i stanowi wewnętrzny organ placówki. Członkowie rady rodziców są przedstawicielami podopiecznych przedszkola.

Rada rodziców dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rada w przedszkolu stanowi społeczny organ reprezentujący wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego
nr 100 nie jest ona jednak organizacją społeczną i nie posiada zdolności sądowej.

Skład rady i tryb wyboru

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Procedura wyboru przedstawicieli do rady rodziców jest dwuetapowa. Na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym najpierw wybierane są rady poszczególnych grup przedszkolnych, a następnie z rady każdej grupy przedszkolnej wybierani są przedstawiciele do rady rodziców według zasad i trybu przewidzianego w  regulaminie działalności rady rodziców Przedszkola Miejskiego nr 100.

W przeprowadzanych wyborach do rady rodziców nie może brać udziału żaden nauczyciel, chyba że głosuje jako rodzic dziecka uczęszczającego do konkretnej grupy przedszkolnej. Podczas pierwszego spotkania dokonuje się ukonstytuowania rady rodziców i wyboru przedstawicieli wszystkich organów przewidzianych w regulaminie jej działalności:
skarbnika, sekretarza, przewodniczącego.
Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności /artykuł 83 ust. 4 Ustawy Prawo oświatowe/ w którym określa w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady przedszkola.

Kompetencje rady rodziców w przedszkolu

Kompetencje stanowiące rady rodziców

Przedmiot uchwały

Podstawa prawna

Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola – w porozumieniu z radą pedagogiczną

art. 84. ust. 2. pkt  1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Regulamin swojej działalności

art. 83. ust. 4. Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Kompetencje opiniodawcze rady rodziców

Rada rodziców wnioskuje

 
Podstawa prawna

O dokonanie oceny pracy nauczyciela

Art. 6a ust. 1 pkt 5 Ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)

O wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez dzieci na terenie przedszkola jednolitego stroju

Art. 100 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole miejskie nr 100 w Łodzi
odpowiada: Ewa Cholerzyńska
data: 30-01-2018
wytworzył: Ewa Cholerzyńska
data: 30-01-2018
data: 30-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 02-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 553